Kurumsal İSG Yönetimi

Kurumsal İSG Yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği yapılanmasını güçlü kurmuş ve kurumsal iş sağlığı ve güvenliği kültür seviyesi yüksek organizasyonlar ürettikleri eserlerin ya da sağladıkları hizmetlerin kalitesi ile günümüz rekabetçi iş yaşamında öne çıkmakta ve potansiyel müşterilerini olumlu yönde etkilemektedir. Organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği karnesi hem yerel hem de uluslararası pazarda organizasyonların seçilebilir olmasında artık çok daha belirleyici olmuştur.

Kaya Consulting işyerine dedike ettiği profesyonller ile işyeri veya projenin İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi aşamalarına liderlik eder.

Kaya Consulting iş sağlığı ve güvenliği yönetim danışmanlığı hizmetleri kapsamında organizasyonların kurumsal iş sağlığı ve güvenliği yapısının oluşturulması, mevcut yapının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kurumsal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine destek vererek organizasyonun tüm yapısını bu kültür ile entegre çalıştırmayı hedeflemektedir. Bu hizmet kapsamında Kaya Consulting bağımsız olarak organizasyonların kurumsal iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini denetleyerek ve belirlenmiş kriterler çerçevesinde ölçerek sürekli iyileştirmeye de destek sağlar.

Kurumsal iş sağlığı ve danışmanlığı hizmetleri içeriğinde;


  • Kurumsal İş Sağlığı ve güvenliği el kitabının (Corporate HSE Manual), prosedür ve formlarının hazırlanması,
  • Projeler için özel iş sağlığı ve güvenliği planının (Project HSE plan), prosedür ve formlarının hazırlanması,
  • Organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği durumunun ölçülmesi, izlenmesi ve raporlamasının yapılması,
  • Eğitim gereklilik analizi yapılarak zorunlu ve destekleyici eğitimlerin, sertifikasyonların belirlenmesi ve sağlanması,
  • Organizasyonların yürüttüğü projelerin iş sağlığı ve güvenliği performansının ölçülmesi, izlenmesi ve raporlamasının yapılması,
  • Altyüklenicilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında yönetimin sağlanması,
  • Kurumsal ve proje kapsamlı iş sağlığı ve profesyonellerinin istihdamı için gerekliliklere uygun adayların yönetime sunulması,
  • Kurumsal bünyede ve projelerde görev alan iş sağlığı ve güvenliği personellilerine her türlü teknik desteğin sağlanması,
  • Organizasyonların yürüttüğü işler kapsamında yönetime iş sağlığı ve güvenliği hukuki danışmanlık hizmetlerinin sürdürülmesi hususlarında organizasyon yönetimine destek olunmaktadır.

 

Chania

SİZİ ARAYALIM


  • Lütfen bu alanı doldurun.

 

Top